top of page

Седемте Добродетеля на Бушидо

 

1.GI Интегритет

Бъдете изключително обстоен в отношенията си с всички хора. Вярвайте в справедливостта, не от другите хора, а от себе си. За истинския войн всички гледни точки са дълбоко обмислени по отношение на честността, справедливостта и почтеността. Воините поемат пълна отговорност за своите решения.

 

2.REI Уважение

Истинските воини нямат причина да бъдат жестоки. Не е необходимо да доказват силата си. Воините са любезни дори към враговете си. Воините не получават уважение само заради силата си в битка, но и заради отношенията си с другите. Истинската сила на един воин става очевидна през трудни времена.


3.YU Героична Смелост

Да се криеш като костенурка в черупката си, значи да не живееш изобщо. Истинският воин трябва да има героична смелост. Това е абсолютно рисковано. Това е да живееш живота изцяло и пълноценно. Геройската смелост не е сляпа. Тя е интелигентна и силна.

4.MAYO Чест

За воините има само един, който може да съди тяхната чест и характер и това са самите те. Решенията, които вземат и до какво водят те, са отражение на истинското им “Аз”. Не можете да се скриете от себе си!

5.JIN Състрадание

Чрез интензивни тренировки и упорит труд истинските воини стават бързи и силни. Те не са като повечето хора. Те развиват сила, която трябва да се използва за добро. Те изпитват състрадание. Те помагат на своя ближен при всяка възможност. Ако не се появи възможност те правят всичко възможно, за да намерят такава.

6.MAKOTO Честност и Искреност

Ако воините кажат, че ще свършат нещо, то това може да бъде прието за направено. Нищо не може да ги спре да извършат, това което са казали, че ще направят. Не е нужно да „дават думата си“. Не е нужно да „обещават“. Говоренето и правенето са едно и също действие.

7.CHU Дълг и Лоялност

Воините са отговорни за всичко което са направили и всичко което са казали и всички последствия които следват. Те са изключително лоялни към всички, за които се грижат. За всички, за които са отговорни, те остават пламенно верни.

bottom of page