top of page

5-10 месеца

 

№ Упражнение

1  Бойна стойка. Работа с горната част на тялото – ляв прав, десен прав. В началото статично, после динамично. Защита от ляв и десен прав. Статични и динамични блокове.​

2  Работа с крака. Движение напред, назад и в страни. Ляв фронт кик, десен фронт кик плюс защита от тях. ​

3  Съчетаване работата на ръце и крака. Координирана атака с ръце и крака, статично и динамично.

4  Странични удари с ръце – крушета и куки. Статично и динамично. Защита, блокове и движение.​

5  Странични ритници – шоу кик, мисъл кик. От ляво и дясно, статично и в движение. Защита, блокове и движение.​

6  Съчетаване на техниките на ръце и крака със странични удари, статично и динамично. Лоу кик, мидъл кик.​

7  Работа по двойки, Примерни комбинации, единия напада, другия се защитава. Приоритет на праволинейни атаки.​

8  Зададени примерни атаки и защита по двойки. Приоритет на страничните удари.​

9  Работа по двойки. Смесени атаки от прави и странични удари и защита в динамика.​

10  Работа по двойки. Примерни атаки с противодействие блок, захват и ключ или хвърляне.

5-10 месеца

10-15 месеца

15-20 месеца

20-25 месеца

bottom of page