Речник

 • Ki O Tsuke: Внимание!

 • Shomen: Тези преди нас

 • Sensei: Учител

 • Rei: Поклон

 • Seiza: Седнете правилно

 • Mokuso: Медитирайте

 • Kiritsu: Изправете се

 • Yasime: Свободно

 • Uchikomi: Трениране чрез повторения

 • Randori: Свободен спаринг

 • Hajime: Старт

 • Yame: Стоп

 • Мате: Чакайте

 • Osu: Osu е съкращение на две думи. Oshi, което означава „Да се напънеш“. Shinobi което означава „Да издържиш“. По този начин, Osu може да означава търпение, решителност и постоянство. Когато преминавате границите си, вие използвате Osu!

 • Dojo: Място на пътя

 • Ukemi: Приемащ тялото (изкуството да падаш)

Тракия Джиу Джицу е училище по бойни изкуства, специализирано в Бразилското Джиу Джицу.

1576660327054_re (1).png

© Copyright 2020 by​ THRACE JIU JITSU.  All rights reserved

WEBSITE BY CWD

1576660327054_re (1).png
0