БЖЖ

 

Бял Колан

1ва Черта

№: Упражнение

1 Trap and Roll Escape

2 Americana Armlock

3 Positional Control (Mount)

4 Take the Back (Mount)

5 Rear Naked Choke

6 Leg Hook Takedown

7 Clinch

(Aggressive Opponent)

8 Punch Block Series

(Stages 1-4)

9 Straight Armlock (Mount)

10 Triangle Choke

11 Elevator Sweep

12 Elbow Escape (Mount)

13 Positional Control

(Side Mount)

14 Body Fold Takedown

15 Clinch

(Conservative Opponent)

16 Headlock Counters

17 Double Leg Takedown

18 Headlock Escape 1

19 Straight Armlock (Guard)

20 Double Ankle Sweep

21 Pull Guard

22 Headlock Escape 2

23 Guillotine Choke

24 Shrimp Escape

25 Kimura Armlock

26 Standing Headlock Defense

27 Punch Block Series

(Stage 5)

Бял Колан

2ра Черта

Бял Колан

3та Черта

Бял Колан

4та Черта

Син колан

Тракия Джиу Джицу е училище по бойни изкуства, специализирано в Бразилското Джиу Джицу.

thrace_jiu_jitsu_logo_CMYK.png

© Copyright 2020 by​ THRACE JIU JITSU.  All rights reserved

WEBSITE BY CWD

thrace_jiu_jitsu_logo_CMYK.png